Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Stali jsme se Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. SŠIS nabízí studium v pěti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru. Jedná se o technické maturitní obory Aplikovaná  chemie Informační technologie – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, které pokračují v tradici 129 let výuky na SPŠ Dvůr Králové. Průmyslovka je dnes jednou ze součástí naší školy.

Na více než stoletou tradici dalších součástí naší školy – Obchodní školy a Obchodní akademie – navazuje obor Hotelnictví a nejnovější obor Cestovní ruch.

Následující tři obory jsou zaměřeny na osobní služby. Jde o maturitní obory Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční. Tento atraktivní obor nově zavádíme od školního roku 2019/2020. Jediným učebním oborem je Kadeřník, který připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Nově zavedenými maturitními obory jsou Bezpečnostně právní činnost a Masér sportovní a rekondiční.

Naše škola nabízí i výborné zázemí – vlastní jídelnu, domov mládeže, cvičnou restauraci a kuchyň. Všechny budovy školy jsou vedle sebe, v blízkosti centra města.  Pro sportovní aktivity využíváme sportovní halu, několik hřišť s umělým povrchem, hřiště na beach volejbal. Všechny budovy školy mají wi-fi pokrytí s velmi rychlým připojením. Všichni žáci školy mají zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

Potvrzení o studiu

konec školního roku

již za

2020/06/30 12:00:00

A K T U Á L N Ě

Předběžné výsledky PZ do oboru vzdělání Kadeřník, byly zveřejněny na webových stránkách https://www.ssis.cz/prijimacky/, heslo pro vstup je – skola.

Aktuality ze školy

Od 25.5. začínají praktické maturitní zkoušky. Od června připravujeme prezenční (konzultační) výuku ostatních tříd. Plánování výuky není jednoduché, třídy musíme dělit do skupin s 15 žáky. Zároveň musíme zajistit maturitní didaktické testy a státní přijímací zkoušky. Pak také začnou ústní maturity. Předpokládáme, že prezenční / konzultační  výuka bude v každé třídě zhruba jednou ta týden. Vzhledem k výše uvedenému nejsme schopni zajistit rozsáhlejší výuku.

Ve třídách, kde je odborný výcvik a praktické vyučování to může být častěji. Naši „bezpečáci“ určitě budou mít sebeobranu s panem Karbanem. Informace budeme posílat do školního mailu a do Komensu.

Důležité termíny:  
25. 5. – 29. 5. praktické MZ 4. E
25. 5. – 28. 5. praktické MZ 4. B
26. 5. – 29. 5. praktické MZ 4. I
26. 5. přijímací test KAD 1. termín
1. 6. didaktický test MZ ANJ
1. 6. – 5. 6. začátek ODV výuka 1. D a 2. D
1. 6. – 5. 6. začátek ODV výuka 1.E, 1.M, 2.E a 3. E
2. 6. didaktický test MZ CJL
3. 6. písemné ZZ 3. D
5. 6. fyzické testy oboru BPČ (pro uchazeče, kteří nekonají JPZ na naší škole)
8. 6. jednotné přijímací zkoušky
22. 6. fyzické testy pro obor BPČ – náhradní termín
Školní část maturit a závěrečných zkoušek  
9. 6. – 12. 6. ústní MZ 4. E
10. 6. – 12. 6. ústní MZ 4. A
15. 6. – 17. 6. ústní MZ 4. B
15. 6. – 18. 6. ústní MZ 4. C
17. 6. – 18. 6. ústní ZZ 3. D
22. 6. – 25. 6. ústní MZ 4. I

 

UPOZORŇUJEME ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ, ABY SI NEZAPOMNĚLI ZRUŠIT STRAVOVACÍ ÚČET VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ https://www.ssis.cz/wp-content/uploads/2019/09/zadost_o_prevedeni_finanni_astky_ze_stravovaciho_utu.pdf


Aktuální informace v PDF

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření viz. příloha.

NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIE
Forenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK - VIZÁŽISTA

KADEŘNÍK - VIZÁŽISTA

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

HOTELNICTVÍ

HOTELNICTVÍ

již není v nabídce
dobíhají čtyřleté cykly

AKTUÁLNĚ náš blog

Facebook

4 dnů zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

S předstihem informujeme o vyhlášení II. kola přijímacího řízení v oboru Kadeřník. Součástí přijímacího řízení na tento obor jsme měli přijímací test, takže jsme museli čekat až do těchto dnů. Část uchazečů mezitím odevzdala zápisový lístek na školy, které přijímací zkoušky neměly. Proto máme zhruba 5 volných míst.
Uzávěrka přihlášek bude až 17. června, aby se mohl případně přihlásit i ten, komu nevyjde maturitní obor. Připomínám, že pro druhé kolo není počet přihlášek omezen, takže si každý může přihlášku k nám podat již teď. Pro informace volejte studijní oddělení 499 622 215 Petr Vojtěch
... více zdeSee Less

6 dnů zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Aktuality ze školy

Zítra začínají praktické maturitní zkoušky. Od června připravujeme prezenční (konzultační) výuku ostatních tříd. Plánování výuky není jednoduché, třídy musíme dělit do skupin s 15 žáky. Zároveň musíme zajistit didaktické testy a státní přijímací zkoušky. Pak také začnou ústní maturity. Předpokládáme, že prezenční / konzultační výuka bude v každé třídě zhruba jednou týdně. Vzhledem k výše uvedenému nejsme schopni zajistit rozsáhlejší výuku.
Ve třídách, kde je odborný výcvik a praktické vyučování, to může být častěji. Naši "bezpečáci" určitě budou mít sebeobranu s panem Karbanem. Informace budou třídní učitelé posílat do školního mailu a do Komensu.

Důležité termíny:
25.5.-29.5. praktické MZ 4. E
25.5.-28.5. praktické MZ 4. B
26.5.-29.5. praktické MZ 4. I
26.5. přijímací test KAD 1. termín

1.6. didaktický test MZ ANJ / M
1.6.-5.6. začátek ODV výuka 1. D a 2. D
1.6.-5.6. začátek ODV výuka 1.E, 1.M, 2.E a 3. E
2.6. didaktický test MZ CJL
3.6. písemné ZZ 3. D
8.6. jednotné přijímací zkoušky

Školní část maturit a závěrečných zkoušek
9.6.-12.6. ústní MZ 4. E
10.6.-12.6. ústní MZ 4. A
15.6.-17.6. ústní MZ 4. B
15.6.-18.6. ústní MZ 4. C
17.6.-18.6. ústní ZZ 3. D
22.6.-25.6. ústní MZ 4. I
... více zdeSee Less

1 týden zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

UPOZORŇUJEME ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ, ABY SI NEZAPOMNĚLI ZRUŠIT STRAVOVACÍ ÚČET VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ www.ssis.cz/wp-content/uploads/2019/09/zadost_o_prevedeni_finanni_astky_ze_stravovaciho_utu.pdf ... více zdeSee Less

2 týdnů zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Volné místo - učitel odborných předmětů (chemie)
Z důvodu rozšíření výuky odborných předmětů v oboru Aplikovaná chemie, hledáme absolventa inženýrského/magisterského studia VŠ chemického zaměření (anorganická, organická, analytická, či fyzikální chemie), ideálně s pedagogickým vzděláním (DPS), pro výuku odborných předmětů na střední škole s oborem s chemickým zaměřením. Praxe v oboru vítána. Případné nabídky prosím zasílejte na adresu: infozavináčssis.cz. Petr Vojtěch, ředitel školy
... více zdeSee Less