Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Stali jsme se Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. SŠIS nabízí studium v pěti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru. Jedná se o technické maturitní obory Aplikovaná  chemie Informační technologie – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, které pokračují v tradici 129 let výuky na SPŠ Dvůr Králové. Průmyslovka je dnes jednou ze součástí naší školy.

Na více než stoletou tradici dalších součástí naší školy – Obchodní školy a Obchodní akademie – navazuje obor Hotelnictví a nejnovější obor Cestovní ruch.

Následující tři obory jsou zaměřeny na osobní služby. Jde o maturitní obory Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční. Tento atraktivní obor nově zavádíme od školního roku 2019/2020. Jediným učebním oborem je Kadeřník, který připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Nově zavedenými maturitními obory jsou Bezpečnostně právní činnost a Masér sportovní a rekondiční.

Naše škola nabízí i výborné zázemí – vlastní jídelnu, domov mládeže, cvičnou restauraci a kuchyň. Všechny budovy školy jsou vedle sebe, v blízkosti centra města.  Pro sportovní aktivity využíváme sportovní halu, několik hřišť s umělým povrchem, hřiště na beach volejbal. Všechny budovy školy mají wi-fi pokrytí s velmi rychlým připojením. Všichni žáci školy mají zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

Potvrzení o studiu

Začátek školního roku

již za

2020/09/01 08:00:00

A K T U Á L N Ě

Provoz studijního oddělení v době prázdnin 09:00 – 12:00.
07. 07. 2020 – nepřítomnost
10. 07. 2020 – nepřítomnost
27. 07. – 14. 08. 2020 – nepřítomnost
24. 08 – 25. 08. 2020 – nepřítomnost

Do školních mailů jsme zaslali informace k začátku školního roku. Dozvíte se třídní učitele, informace o učebnicích, adaptačních kurzech. Během několika dalších dnů vám poštou pošleme další potřebné informace a návod na vyplnění žádosti o kartu ISIC. Termín první třídní schůzky je 31.8. od 16 hodin.

Informace o volných místech Vám podá studijní oddělení 499 622 215, info@ssis.cz

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek – září 2020
Třída: 3. D – Kadeřník-vizážista
7. 9. 2020 od 8:00 písemná závěrečná zkouška
8. 9. 2020 od 8:00 praktická závěrečná zkouška
15. 9. 2020 od 10:00 ústní závěrečná zkouška

PŘIHLÁŠKA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

 


NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIE
Forenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK - VIZÁŽISTA

KADEŘNÍK - VIZÁŽISTA

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

HOTELNICTVÍ

HOTELNICTVÍ

již není v nabídce
dobíhají čtyřleté cykly

náš blog

Facebook

7 dnů zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Přeji všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům co nejhezčí dovolenou. V září nashle 🙂 PV ... více zdeSee Less

1 měsíc zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Naše kadeřnice, kosmetičky a cesťáci pojedou na praxi do Itálie a Maďarska. Uspěli jsme v programu Erasmus + a část naších žáků pojede na několik týdnů do špičkových hotelů v Miláně a Budapešti. PV ... více zdeSee Less

1 měsíc zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

S předstihem informujeme o vyhlášení II. kola přijímacího řízení v oboru Kadeřník. Součástí přijímacího řízení na tento obor jsme měli přijímací test, takže jsme museli čekat až do těchto dnů. Část uchazečů mezitím odevzdala zápisový lístek na školy, které přijímací zkoušky neměly. Proto máme zhruba 5 volných míst.
Uzávěrka přihlášek bude až 17. června, aby se mohl případně přihlásit i ten, komu nevyjde maturitní obor. Připomínám, že pro druhé kolo není počet přihlášek omezen, takže si každý může přihlášku k nám podat již teď. Pro informace volejte studijní oddělení 499 622 215 Petr Vojtěch
... více zdeSee Less

1 měsíc zveřejněný

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Aktuality ze školy

Zítra začínají praktické maturitní zkoušky. Od června připravujeme prezenční (konzultační) výuku ostatních tříd. Plánování výuky není jednoduché, třídy musíme dělit do skupin s 15 žáky. Zároveň musíme zajistit didaktické testy a státní přijímací zkoušky. Pak také začnou ústní maturity. Předpokládáme, že prezenční / konzultační výuka bude v každé třídě zhruba jednou týdně. Vzhledem k výše uvedenému nejsme schopni zajistit rozsáhlejší výuku.
Ve třídách, kde je odborný výcvik a praktické vyučování, to může být častěji. Naši "bezpečáci" určitě budou mít sebeobranu s panem Karbanem. Informace budou třídní učitelé posílat do školního mailu a do Komensu.

Důležité termíny:
25.5.-29.5. praktické MZ 4. E
25.5.-28.5. praktické MZ 4. B
26.5.-29.5. praktické MZ 4. I
26.5. přijímací test KAD 1. termín

1.6. didaktický test MZ ANJ / M
1.6.-5.6. začátek ODV výuka 1. D a 2. D
1.6.-5.6. začátek ODV výuka 1.E, 1.M, 2.E a 3. E
2.6. didaktický test MZ CJL
3.6. písemné ZZ 3. D
8.6. jednotné přijímací zkoušky

Školní část maturit a závěrečných zkoušek
9.6.-12.6. ústní MZ 4. E
10.6.-12.6. ústní MZ 4. A
15.6.-17.6. ústní MZ 4. B
15.6.-18.6. ústní MZ 4. C
17.6.-18.6. ústní ZZ 3. D
22.6.-25.6. ústní MZ 4. I
... více zdeSee Less