Exkurze do Národního technického muzea v Praze

Dne 5. 11. 2019 se žáci oborů Aplikovaná chemie (2. B, 3. B) a Informační technologie (3. I) zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze. Žáci oboru Aplikovaná chemie přednostně zamířili do stálé expozice Chemie kolem nás. Cílem této expozice bylo poukázat na souvislosti mezi mnoha ději v běžném životě a předměty, které denně bereme do…

exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma

Žáci 4. B Aplikované chemie –  farmaceutický asistent se zúčastnili 7. 11. 2019 odborné exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma v Hradci Králové. Byli poučeni o BOZP ve firmě  a vybaveni pomůckami i do čistých prostor. Viděli výrobu čípků, polotuhých lékových forem, tabletovačku, linku na balení do primárního a sekundárního obalu. Na druhé budově měli…

Exkurze do pravěku v Archeoparku ve Všestarech

Dne 8.11.2019 se žáci 1.B a 1.I zúčastnili exkurze do Archeoparku ve Všestarech. Během pátečního dopoledne si prošli celou vnitřní část muzea, kde poznali práci archeologů a viděli různé typy archeologických lokalit z celé Evropy. S pomocí modelu v 1. patře si mohli představit pravěkou krajinu včetně tehdejšího osídlení. Součástí programu byla rovněž výstava replik pravěkých předmětů…