Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
22.01. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
07.02. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
21.03. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
11.04. 15:00 17:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
02.05. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Změny teplot při vypařování

Izolace kaseinu

Tuhnutí sádry

Změna teploty a reakce ledu s NaCl

Vliv koncentrace NaOH v roztoku na teplotu roztoku

Měření pH nápojů a kapalin

Změny teplot při rozpouštění látek

Práce se stavebnicí a tlakoměrem

Světlo na konci tunelu

Kyselost různých druhů půd

3D tisk

Výhřevnost látek

Používaní čidel PASCO ve výuce Fyziky

I Triang na I stupni

Výroba elektřiny z ovoce a zeleniny

Měření teploty vzduchu a vody, tlak, vlhkost

Měření hydrostatického tlaku

Teplota tání ledu

Pneumatická zařízení

Využití senzoru teploty ve fyzice

Změny hmotnosti a pH v průběhu chemické reakce

Steganografie aneb tajný inkoust

Pokusy s magnety

Solární panely

pH a chuťové buňky

Půdní vlhkost

Čistící prostředky pH