Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 13:30 15:30 ZŠ Želetice
23.01. 13:30 15:30 ZŠ Želetice
20.02. 13:30 15:30 ZŠ Želetice
20.03. 13:30 15:30 ZŠ Želetice
23.04. 13:30 15:30 ZŠ Želetice
22.05. 13:30 15:30 ZŠ Želetice

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Odpařování

Dlouhodobé měření

Rozšířené nástroje sparkvue

Dlouhodobé měření 2

Okyselování vody CO2

Projevy chemické reakce

Porovnávání pH nápojů

Meteostanice

Model dynama a měření napětí

Od tlaku k energii

Pohyb tělesa

Měření síly

Měření tlaku

Galvanický článek

Ochlazování

Hoření par Ethalonu

Rozpustnost

Rychlost

Hustota

Testovací robot

Lego Mindstorm - základy programování

Lego Mindstorm - IR ovladač

Lego Mindstorm - roboti

Lego Mindstorm - operační bloky

iTriangle kódování

PASCO v novém