Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
07.01. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
18.02. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
18.03. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
15.04. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
13.05. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Teplota a skupenské přeměny

Termoska

Led a sůl

Hry se svíčkou

Exotermické a endotermické reakce

Zjišťování pH nápojů

Závislost atmosférického tlaku na teplotě

Rozpohybuj robota

Galvanický článek z přírodních materiálů

Přemýšlivý robot

Jak tiká čas

Pohyb těles

Pohyb a překážka

Robot a barvy

Lego spirograf

Tepelné zbarvení chemických dějů

Povely pro Spik3ra

Robot a senzory

Robot v podmínce

Pokusy se siloměrem

Vozík v pohybu

Co skrývá domácnost

pH červeného zelí

Co se děje při kvašení droždí

Destilace vína

Neutralizace

Hydrostatický tlak

3D sken