Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
05.12. 16:00 18:00 ZŠ Bochoř
16.01. 16:00 18:00 ZŠ Bochoř
14.02. 16:00 18:00 ZŠ Bochoř
14.03. 14:00 16:00 ZŠ Bochoř
11.04. 14:00 16:00 ZŠ Bochoř
16.05. 14:00 16:00 ZŠ Bochoř

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Výroba termosky

Změny teploty v závislosti na odpařování látek

Klíčení a růst rostlin

Vznik protitlaku při snížení teploty vzduchu

Šíření tepla zářením

Tlak a stlačování vzduchu

Stanovení pH v roztocích

Sestrojení dynama a měření napětí

Měření vzdálenosti

Měření síly

Jak tiká čas

Chemická reakce látek

Pohyb tělesa

Třecí síla

Nosnost mostu

Kompas na talíři

Robotika

Co unese vejce

Hydrostatický tlak

Který proud vody je nejsilnější

Uvolňování oxidu uhličitého

Měření tělesné teploty

Jak vznikají kyselé deště

Je to hustý

Vlastnosti půdy

Nahoru a dolů

Síla větru

Mrak v láhvi