Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
13.12. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
17.01. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
21.02. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
27.03. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
25.04. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
21.05. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Teplota

Jak se změní teplota vody když do ni budeme foukat

Jak se mění teplota ledu když k němu dáme sůl

Měření částí těla

Jak se rychle ochladí voda v různých nádobách

Vliv proudění vzduchu na ochlazování tělesa

Měření pH nápojů

Měření pH v roztocích

Stavebnice iTriangl

Učíme se pracovat s výukovou stavebnicí iTriangl

Učíme se pracovat s výukovou stavebnicí iTriangl

Bude zima bude mráz

Teplota

Změna teploty látek při rozpouštění látek

Měření pH

Neutralizace kyseliny

Měření pH půd

Lego Mindstorms - Testujeme stavebnici

Lego Mindstorms 2 pokus

Lego Mindstorms 3 pokus

Proč se solí silnice

Stavebnice iTriangle

Měříme pH nápojů

Reakce kyseliny a zásadité látky

Práce se stavebnicí iTriangle

Okyselování vody pomocí CO2