Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
17.12. 15:00 17:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
28.01. 15:00 17:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
26.02. 15:00 17:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
26.03. 14:00 16:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
23.04. 14:00 16:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
21.05. 14:00 16:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Pokusy s teplotou 1

Pokusy s teplotou 2

Kyvadlo

Měření času

Rychlost dráha čas

Galvanický článek

Měření síly

Badatelské měření atmosférického a hydrostatického tlaku

Měření pH

Využití IR čidla k měření

Dynamo

Světlo

Tepelné elektrické spotřebiče

Páka

Seznámení s Lego Mindstorms EV3

Lego Mindstorms senzory

Jednoduché stroje kladka

Představení Lego Mindstorms a Pasco

Pohyb těles smart vozík

Vlastnosti plynů

Archimédův zákon

Parkovací senzory

Slunce svítí teplota stoupá

Zvuk, hluk, tón

lego Mindstorms

Měření elektrických veličin

Tlak

Mindstorms ovládání vozidla