Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
11.12. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
29.01. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
19.02. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
26.03. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
23.04. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
14.05. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Stavebnice iTriangl vozítka

tavebnice Lego - úspěch našich žáků v krajské soutěži

Tlak

Teplota

Senzory roztoků

Senzor pohybu

Uhlovodíky

Měření pH, napětí, proudu

Měření pH vody půdy

Senzory Arduino

Mechaniská energie

Napětí, proud, tlak

3D tisk

Plyny ve výuce

LEGO

Ethanol

LEGO Mindstorms

LEGO Mindstorms

Teploměr

Meteorologická stanice

Siloměr