Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
11.12. 14:45 16:45 ZŠ Brodce
15.01. 14:45 16:45 ZŠ Brodce
19.02. 14:45 16:45 ZŠ Brodce
19.03. 14:30 16:30 ZŠ Brodce
09.04. 14:30 16:30 ZŠ Brodce
21.05. 14:30 16:30 ZŠ Brodce

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Je to husty

Bude zima bude mráz

Sůl nad zlato

pH běžného života

Galvanický článek

Proč jablko nepadá daleko od stromu

Využití výukových stavebnic ve výuce

Teplota varu vody

Proč jablko nepadá daleko od stromu

Fotosyntéza

Kolo kolo mlýnský

Kyselost půdy

Doprava a doleva

Lego Mindstorms

Lego Mindstorms II

Tělesná termolregulace

Měření CO2

Co se přitahuje a co odpuzuje

3D tisk

3D tisk

PASCO počasí