Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 13:15 15:15 ZŠ Mýto
23.01. 13:15 15:15 ZŠ Mýto
13.02. 13:15 15:15 ZŠ Mýto
21.03. 13:30 15:30 ZŠ Mýto
15.04. 13:30 15:30 ZŠ Mýto
23.05. 13:30 15:30 ZŠ Mýto

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Měření pH nápojů

Měření vodivosti a rozpuštěných látek

Pohlcování tepelného záření v závislosti na barvě

Ochlazování tělesa v závislosti na proudícím vzduchu

Matematické kyvadlo

Roboti

Jak vaří horolezci

Galvanický článek

Bod varu, koloběh vody

Vypařování vody

pH Šumák

Monzuny

Květiny

Nehořlavý papír

Zemní plyn

Vodík

Hořčík

Elektrolýza

Teplotní pásy země