Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 13:00 17:00 ZŠ a MŠ Cehnice
23.01. 13:00 17:00 ZŠ a MŠ Cehnice
27.02. 13:00 17:00 ZŠ a MŠ Cehnice
27.03. 13:00 15:00 ZŠ a MŠ Cehnice
24.04. 13:00 15:00 ZŠ a MŠ Cehnice
29.05. 13:00 15:00 ZŠ a MŠ Cehnice

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Ověření gravitačního zrychlení

Fuj, to je kyselé

Svítím abych viděl

Ovocná elektrárna

Můj dům, můj hrad

Čaj nebo kafe

Větrný mlýn

Výkon konvice

Rozhýbejme robota

Pružnost špejlí

Napětí na nabíječkách

Měření tlaku

Pneumatický zvedák

3D tisk jmenovek

Skenování obličeje

Vedení tepla

Vajíčko

Měření CO2