Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
21.01. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
25.02. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
18.03. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
15.04. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
20.05. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Pokusy se stavebnicí iTriangle

Obnovitelné zdroje

Stavebnice Bofin

Robot skládající rubikovu kostku

Magie s vodou a rumem

3D tiskárna

Výkon rychlovarné konvice

Měření rychlosti světla

Přeměna vody na kofolu

Atmosférický a hydrostatický tlak

Skenování a 3D tisk

Skládání a programování robota

Pokusy se suchým ledem

Teplotní roztažnost látek

Elektrostatika

Zvuk

Pokusy se světlem

Vlastnosti vody