DO ŠKOLNÍHO EMAILU  BYLA MATURITNÍM OBORŮM ZASLÁNA POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM. TÝKÁ SE TO POUZE ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU KONAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA NAŠÍ ŠKOLE. V PAPÍROVÉ PODOBĚ BUDE POZVÁNKA ZASLÁNA I POŠTOU.

Sledujte aktuality na webu. Pro uchazeče máme zvláštní skupinu na FB: https://www.facebook.com/groups/2664660626901956/

Podrobné informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete zde:
Podrobné informace o přijímacím řízení v Královéhradeckém kraji naleznete na: https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2019-2020/all

Přijímací zkoušky:

1. termín 14. dubna 2020
2. termín 15. dubna 2020
1. náhradní termín 13. května 2020
2. náhradní termín 14. května 2020

Kdo zde najde informace?

 • zájemci o studium, kteří chtějí vědět něco o nabízeném studiu a přijímacích zkouškách
 • potenciální budoucí žáci, kteří chtějí vědět, jak dopadlo přijímací řízení
 • budoucí žáci prvních ročníků, neboť první kroky v nové škole nikdy nejsou jednoduché

Jsme škola zřízená Královéhradeckým krajem, u nás se školné neplatí!

Přidejte se skupiny pro uchazeče na FACEBOOKU!

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat do těchto oborů:

Maturitní obory:

Aplikovaná chemie 28-44-M/01 – budeme přijímat 26 žáků

Zaměření (ŠVP)

  • Výroba a zpracování polymerů
  • Forenzní analýza
  • Farmaceutický asistent

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01- budeme přijímat 26 žáků

Zaměření (ŠVP)

 • Informační bezpečnost

Cestovní ruch 65-42-M/02 – budeme přijímat 26 žáků

Zaměření (ŠVP)

 • Cestovní ruch

propagační náborový leták

Informační technologie  18-20-M/01 – budeme přijímat 26 žáků

Zaměření (ŠVP)

 • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Masér sportovní a rekondiční  69-41-L/01 – budeme přijímat 14 žáků

Kosmetické služby  69-41-L/01 – budeme přijímat 14 žáků

Zaměření (ŠVP)

 • Kosmetika a vizážistika

Učební obor:

Kadeřník-vizážista 69-51-H/01 – budeme přijímat 26 žáků

Přijímací řízení

Předběžné výsledky PZ do oboru vzdělání Kadeřník, byly zveřejněny na webových stránkách https://www.ssis.cz/prijimacky/, heslo pro vstup je – skola.

Jednotná přijímací zkouška

Informace na sturmova.hana@ssis.cz, 499 622 215

Kritéria přijímacího řízení pro obor KADEŘNÍK:Kriteria_KA_20-21

Kritéria přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou:Kriteria_1.kolo_2019_2020
Podrobné informace o přijímacím řízení v Královéhradeckém kraji naleznete na: https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2019-2020/all

Ukázka složení loňských fyzických testů pro obor BPČ
(testy se konají v den konání jednotné přijímací zkoušky)

Člunkový běh
https://www.youtube.com/watch?v=66KU4oSYbDE&fbclid=IwAR2wB1m8JjRG5SmPmkq9z5Yv_I3tJABFTfWGKGcO_fXH0IT8FhVFagOGEeQ
Motorický test
https://www.youtube.com/watch?v=SSqijashdes&fbclid=IwAR0EscYUjfYDVjHtTVqKaUYDDLB8pdQM3Ipon6_ov5EQOUeg4CEDvRK4Kzo

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ke stažení a vzor vyplnění přihlášky:
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Vzor vyplnění:
https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Tiskopisy%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2016_MSMT_denni-forma_ukazkova.pdf

Pro nastupující žáky

Informace pro žáky nastupující do 1. ročníků od 1. 9. 2020 budou informace (níže) zveřejňovány průběžně.

Všeobecné informace zde:
Osobní dotazník  – osobni_dotaznik
Informace pro ubytované žáky zde:
Informace o stravování zde:
Návod na přihlášení ke stravování zde:
Přihláška ke stravování zde:

 

Seznam učebnic pro:

1. B

1. I